Xeerarka iyo Shatiyada

07 Mar
Waaxda xakameynta iyo bixinta shatyada ayaa mas’uul ka ah abuurista, maamulida iyo hirgelinta shatiyada, hirgelinta adeegyada saxda ah, iyo  in la hubiyo maamulka haboon, iyo maareynta qorshaha nambareynta qaranka. Waajibaadka waaxda waxaa sidoo kale ka mid ah horumarinta siyaasadaha istaraatiijiyada heyadda isgaarsiinta qaranka ee xiriirka caalamiga ah, Ammaanka isgaarsiinta, wadatashiyada dadweynaha iyo xeerarka kale oo ka mid yihiin diiwaangelinta SIM kaarrada, Qorshaha  nambareynta Qaranka, Xiriirinta, tariifada iyo helitaanka guud ee caalamiga ah.
Waaxda ayaa sidoo kale samaysa cilmi-baaris oo ayadoo bilaabaysaa xeelada horumarinta ganacsiga, waxey sidoo kale kormeertaa isla markaana hergelisaa adeegga la ansixiyey oo caddaynaya canshuuraha iyadoo la kaashanayo waaxaha kale ee arrimaha sharcigatayada adeegyada la qabtay, nooca ogolaanshaha, horumarinta siyaasadaha maaraynta maaraynta iyo arrimaha kharashka.