Waxaad arimaha shaqada ayaa masuul ak ah warbaahinta iyo xariirka bulashada istaraatijiyada iyo qabanqaabinta  cilmi barista dhacdooyinka, iskuduwida xafisyada gobolada I.W.M.