Cabashada Macmiilka

Habka Cabashada Macmiilka:

Macmiil kasta oo ka mid ah Bixiyeyaasha Adeegga Isgaarsiinta ee shatiyeysan ayaa waqti walba soo gudbin kara cabasho qoraal ah iyaga oo isticmaalaya bogga rasmiga ah ee Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka https://nca.gov.so/.wp-toolkit_M 

Macaamiisha waxaa looga baahan yahay inay buuxiyaan Foomka Cabashada Macmiilka hoos ku xusan si ay u gudbiyaan cabashadooda.

Foomka Cabashada Macmiilka waxa uu uga baahan yahay macaamiisha inay ku buuxiyaan macluumaadkooda si ay u helaan jawaabta cabashadooda.

Foomka Cabashada Macmiilka sidoo kale waxa uu uga baahan yahay macaamiisha inay doortaan liiska cabashooyinka suurta galka ah oo iyo caddaynta cabashada.

Macaamiisha leh baahiyaha gaarka ah waxay isticmaali karaan lambarka rasmiga ah ee Hay’adda ama sida ugu fudud ee la heli karo.

Marka cabashada la gudbiyo macmiilku wuxuu heli doonaa xaqiijin.

Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka waxay baari doontaa cabashada iyadoo la kaashanaysa Adeeg bixiyaha ay khusayso lana tixgalinaayo Sharciga Isgaarsiinta Qaranka, Xeerarka Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, iyo Sharciyada kale ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Macaamiishu waa inay ku helaan jawaab 10 maalmood oo maalmaha shaqada ah.

Jawaabta waa in ay ku jirtaa caddayn; magdhow ama tallaabo ku habboon in la qaado.

Skip to content Secured By miniOrange