Cabashada Adeeg Bixiyaha Shatiga leh

Habka Cabashada Adeeg Bixiyaha Shatiga leh:

Adeeg bixiye kasta oo shati ka heysta Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka ayaa waqti walba ku soo gudbin kara cabasho qoraal ah iyaga oo ka faa’iidaysanaya website-ka rasmiga ah https://nca.gov.so/.wp-toolkit_M

Cabashada Bixiyaha Adeegga Shatiga leh ayaa looga baahan yahay inay buuxiyaan Foomka Cabashada Adeeg Bixiyaha Shatiga leh ee hoos ku xusan si ay u gudbiyaan cabashadooda.

Foomka Cabashada Adeeg Bixiyaha Shatiga leh wuxuu uga baahan yahay Bixiyaha Adeegga Shatiga u haysta inuu ku buuxiyo macluumaadkooda si ay u helo jawaabta cabashadiisa.

Foomka Cabashada Adeeg Bixiyaha Shatiga leh sidoo kale waxa uu uga baahan yahay Adeeg bixiyaha inuu doorto liiska cabashooyinka suurta galka ah oo iyo caddaynta cabashada.

Adeeg Bixiyeyaasha shatiga leh ee leh baahiyaha gaarka ah waxay isticmaali karaan lambarka rasmiga ah ee Hay’adda ama sifooyinka la heli karo.

Marka cabashada la gudbiyo Adeeg Bixiyaha wuxuu heli doonaa xaqiijin.

Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka waxay baari doontaa cabashada iyadoo la kaashanaysa Adeeg bixiyaha ay khusayso lana tixgalinaayo Sharciga Isgaarsiinta Qaranka, Xeerarka Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, iyo Sharciyada kale ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Adeeg Bixiyaha shatiga leh waa inuu ku helaa jawaab 10 maalmood oo maalmaha shaqada gudahood waana in lagu wargeliyaa haddii la doonayo in tallaabo la qaado.

Jawaabta waa inay ku jirtaa caddayn, magdhow ama tallaabo ku habboon in la qaado sida ay khuseyso.

Jawaabta waa in ay ku jirtaa caddayn; magdhow ama tallaabo ku habboon in la qaado.

Skip to content Secured By miniOrange